25 EUR

Publikation:

BY

Utställningskatalogen BY finns utgiven på svenska/finska och tyska/engelska, i tryckt och digitalt format. Boken innehåller presentationer av illustratörerna och animatörerna samt essäer som belyser illustration och animation ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Bokens huvudredaktör är Maria Lassén-Seger och texterna är skrivna av Lassén-Segere, Elina Druker, Maria Österlund, Sara Enholm-Hielm och Krister Uggeldahl. Den tryckta boken á 25,00 € + postavgifter kan beställas på adressen proartibus@proartibus.fi. E-boken kan köpas via iBooksAdlibrisBokon och Dito.