Publikation:

Susanne Gottberg: Den tredje faktorn

Den tredje faktorn –  Kolmas tekijä – The Third Factor

Susanne Gottberg har under hela sin trettioåriga karriär varit intresserad av växelverkan mellan konstverket och betraktaren av konstverket. Den tredje faktorn ger en helhetsbild av Gottbergs konst. I boken analyserar curator Juha-Heikki Tihinen Gottbergs konst, konstnären granskar sin egen produktion och curator Maaretta Jaukkuri presenterar Gottbergs och Markus Kåhres gemensamma verk.

 

ISBN 978-952-7226-30-8
160 sidor

Grafisk design: Ville Karppanen

Språk: svenska/finska/engelska

Förlag: Parvs

Pris: 30 € + porto

Beställningar: proartibus@proartibus.fi