20 EUR

Publikation:

Ida Koitila: Memo

Boken innehåller tre olika texter som tar fasta på Ida Koitilas konst som en ingång till samtal. Koitila är själv intresserad av den kommunikation och det utbyte som tar form kring ett färdigt verk och av det innehåll och de betydelser som betraktaren tillför hennes konst.

I sina texter leder Juha-Heikki Tihinen och Michael Petry in till ett möte med Koitilas konst och lockar fram det som döljer sig däri. I samtalet mellan Koitila och konstnärskollegan Maria Duncker får läsaren en insyn i konstnärens processer och tankegångar.

Ett digert bildmaterial kompletterar texterna och ger en fin överblick av Koitilas produktion.

 

ISBN 978-952-7333-00-6
Författare: Maria Duncker, Michael Petry, Juha-Heikki Tihinen, Markus Åström
103 sidor

Grafisk design och omslagsbild: Niina Rinne

Språk: svenska/engelska
Pris: 20 € + porto
Beställningar: proartibus@proartibus.fi