20 EUR

Publikation:

Heidi Lampenius: Wavelengths

Konstboken Wavelengths dokumenterar Heidi Lampenius konstnärliga arbete i residensprogrammet Villa Snäcksund åren 2017-2019. 

Hur påverkar omgivningen måleriet? Förmedlar verket en antydan om subjektiva sinnesupplevelser eller är bilden en klart föreställande dokumentation som synliggör platsens fysiska särdrag? I sina artiklar undersöker konstvetare Camilla Granbacka och professor Hanna Johansson bl a dessa frågor ur en platsspecifik infallsvinkel.

 

ISBN 978-952-7333-01-63
Författare: Camilla Granbacka, Hanna Johansson
112 sidor

Grafisk design: Jere Saulivaara

Språk: svenska/finska/engelska
Pris: 20 € + porto
Beställningar: proartibus@proartibus.fi