30 EUR

Publikation:

Eva Törnwall-Collin

 

Detta är den första breda presentationen av konstnären Eva Törnwall-Collin (1896-1982), vars konstnärskap karaktäriseras av monumentalmåleri, porträtt och mystik.

Boken innehåller rikligt med tidigare opublicerat bildmaterial av verk som ingår i Stiftelsen Pro Artibus konstsamling och artiklarna lyfter fram konstnären ur flera olika synvinklar. I boken medverkar som skribenter professor emerita Riitta Konttinen, konservator Kaj Nylund, docent Tutta Palin och docent Juha-Heikki Tihinen, som alla är väl insatta i Eva Törnwall-Collins konstnärskap.

10.2–7.5.2017 visas en omfattande utställning av Eva Törwall-Collins konst på HAM i Helsingfors. År 2018 visas verk av Eva Törnwall-Collin i samband med Stiftelsen Pro Artibus årliga Vinterklassiker-utställning på Galleri Elverket i Ekenäs.

ISBN 978-952-68160-5-0

Inbunden
144 sidor

Språk: svenska/finska
Pris: 30 euro

Beställningar: proartibus@proartibus.fi (till bokens pris tillkommer portoavgift)