Hanne Ivars Power and Glory II kan med fördel kombineras med inlärningsmålen i omgivningslära, modersmål och musik. Ni kan jämföra likheter och olikheter mellan olika gruppers upplevelser och berättelser. Materialet fungerar bra som underlag för att:

  • diskutera saker: konsumtion, material, skräp och återvinning
  • ge ord för känslouttryck
  • fundera kring stämningarna i musiken
  • studera grundprinciperna i stop-motion animation

 

Stödfrågor för diskussion:

Vad ser ni i filmen?

Vad gör huvudpersonen?

Hur upplever huvudpersonen det?

Hur påverkar musiken det som vi tänker att händer i videon?

Vad tycker du att filmen handlar om?

Vad är en animation? Hur gör man den?

Vilket är förhållandet mellan ljudet och bilden, vad händer om man stänger av någondera?

 

Grupparbete:

1)

Tala i grupper om vad som händer i videon och låt eleverna dela med sig av sina insikter.

2)
Stäng ögonen och lyssna enbart på ljuden, stäng ljudet och se enbart på bilden. Diskutera hur ljud och bild samarbetar i en film.

3)

Skapa en stop-motion animation av återanvänt material eller skräp. Hur kan du förvandla skräpet till något annat än enbart skräp? Tänk på hur du kan ge liv åt skräpet genom att röra på det på olika sätt. Hurdana ljud kan du lägga till i din animation för att förstärka känslan i din film?

Tips! Det är viktigt att hålla kameran/surfplattan på ett ställe då ni animerar.