Snäcksund Torpet i Ekenäs, Finland, ca 1,5 h sydväst om Helsingfors, är en plats för konstnärliga eller konstrelaterade forskningsperioder. Programmet riktar sig till nordiska konstnärer, curatorer, konstkritiker och -pedagoger som kan ansöka om residensvistelse i max. 2 månader. En projektperiod kan vid behov spjälkas upp för återkommande, vidareutvecklande vistelse. Projektstart år 2020.

Snäcksund Torpet erbjuder ett mindre arbetsrum och en fullt möblerad bostad på ca 30 m2 som lämpar sig för en person eller ett par. Medverkande i programmet erhåller resebidrag för billigaste möjliga transportväg. Ett begränsat produktionsbidrag kan beviljas utgående från en på förhand inlämnad kostnadsplan.

Sista ansökningsdag:

Söndagen den 12 maj 2019.

Sökanden ombeds lämna in följande information per e-post med rubriken TORPET till opencall@proartibus.fi

  • Kontaktuppgifter
  • Projektbeskrivning med kostnadsplan
  • CV
  • Portfolio

Ansökan skrivs på svenska, finska eller engelska. Svar erhålles inom maj månad.

För mer information kontakta:

producent Åsa Lönnqvist | asa.lonnqvist@proartibus.fi