Torpet_exteriör_byEWulff

Torpet Open Call 2018

Torpet fungerar som en plats för kortvariga konstnärliga eller konstrelaterade forskningsperioder. Torpet är beläget i Ekenäs, Finland, i direkt anslutning till residensprogrammet Snäcksund-Villan. Residensprogrammet Torpet är öppet för nordiska konstnärer, curatorer, konstkritiker och -pedagoger och programmet byggs kring både inbjudna projekt och periodvist utlysta Open calls. Varje residensvistelse planeras individuellt utgående från projektets behov. På grund av projektens olika karaktär ger vi möjlighet till såväl kortare som längre vistelser (upptill 2 månader). Deltagare erhåller resebidrag för förmånligaste resväg till och från Torpet och ett behovsanpassat produktionsstöd. Torpet fungerar även som ett residency-in-residence program inom programmet Villan.

Om stiftelsen Pro Artibus
Fokus för stiftelsen Pro Artibus verksamhet ligger på samtidskonst, tillfällig och permanent konst i offentlig miljö och en egen, stadigt växande konstsamling. Stiftelsen samarbetar kontinuerligt med konstnärer, curatorer, konstinstitutioner och organisationer inom övriga sektorer i samhället. Genom residensprogrammet Torpet vill stiftelsen ta fasta på hållbar utveckling genom principer som även omfattas av stiftelsens övriga program och verksamhet. Projekt och produktioner som förverkligas genom Torpet kan vara riktade till en specifik publik, fokusera på fördjupad konstnärlig forskning eller vara delaktiga i bredare sammanhang, förankrade i aktuella samhälleliga frågeställningar.

Ansökan om residensvistelse 2018
Torpet Open Call för perioden januari-maj 2018 har öppnats. Sök residensvistelse genom en fritt formulerad ansökan, där en kortfattad projektbeskrivning med önskad tidsram och med för Torpet relevant forskningsrubrik, gränsöverskridande samarbetsformat eller utåtriktade aktiveter framgår. Komplettera din ansökan med CV och max 5 bilder som beskriver föreslaget projekt eller tidigare genomförda projekt/produktioner.

Ansökan inlämnas elektroniskt, med ämnesrubrik TORPET, till adressen opencall@proartibus.fi   Sista ansökningsdag 30.4.2017.

För mer information, kontakta
programkoordinator Åsa Lönnqvist: asa.lonnqvist@proartibus.fi / +358 40 594 0394
vd Sabina Westerholm: sabina.westerholm@proartibus.fi / +358 50 400 2075