Elverket1280
Klicka här för länk till flera bilder av galleriutrymmet

Stiftelsen Pro Artibus lediganslår en utställningstid i Galleri Elverket i Ekenäs (23.11.2018–6.1.2019) för professionella konstnärer och curators.

Stiftelsen tar ingen gallerihyra eller provision. Pro Artibus står för övervakning av utställningen, pressinformation, vernissage, samt ställer sin teknik till utställarens förfogande (lista över tillgänglig teknik fås på begäran).

De färdiga ansökningarna skall skickas in som e-post till adressen opencall@proartibus.fi
Ansökningen skall bestå av endast ett dokument i PDF format utan extra bilagor. Sökande kan hänvisa med klickbara länkar till streamat videomaterial, portfolion och hemsidor.

Ansökningen får vara max 5MB och i den bör ingå:
-Namn och kontaktuppgifter på den sökande
-Namn på alla medverkande konstnärer
-Utförlig utställningsplan, beskrivning av utställningens tematik samt konstverken och deras genomförande
-Portfolio på max 5 bilder (om inte länk till hemsida eller dylikt)

-Ange ämnet ”Galleri Elverket” i ansökan

Utställningsplanen bör vara skriven på svenska.
Ansökningstiden går ut 30.9.2017.
Ansökande meddelas i slutet av november 2017.

Länk till galleriets planritning.