Stiftelsen Pro Artibus är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation. Grunduppgiften är att befrämja den visuella konsten i alla delar av Svenskfinland. Stiftelsen förvaltar och förkovrar en konstsamling bestående av verk av finlandssvenska konstnärer. I Ekenäs upprätthåller Pro Artibus det finlandssvenska konstcentret. Där finns bl.a. Galleri Elverket. I Helsingfors driver stiftelsen Sinne, en plattform för ung samtidskonst.

Allmänt

Stiftelsen Pro Artibus grundades på initiativ av Svenska kulturfonden år 1989. Den ursprungliga uppgiften var att förvalta och förkovra kulturfondens konstsamling. Den praktiska verksamheten etablerades i Ekenäs år 1991. Efter starten har verksamheten expanderat och omspänner idag en bred skala aktiviteter inom bildkonstens område. Sedan år 2005 disponerar stiftelsen en egen fastighet, Elverket, i Ekenäs centrum.

 

Styrelsen

Styrelsen väljs av Svenska folkpartiets partistyrelse. Den har två- eller treåriga mandat. Styrelsen för perioden 2017-2019 har följande sammansättning.

  • Astrid Thors, ordförande, vald för 3 år
  • Petra Lindholm, bildkonstnär, vald för 2 år
  • Selma Green, tf museidirektör, vald för 3 år
  • Erica Othman, museipedagog vid Ateneum, vald för 2 år
  • Patrik Nyberg, amanuens vid Kiasma, vald för 3 år
  • Jimmy Pulli, bildkonstnär, vald för 2 år

Personalen

 

Sabina Westerholm, vd

sabina.westerholm@proartibus.fi

tel: +358 (0)50 4002075

 

Carina Blomqvist, kanslist

carina.blomqvist@proartibus.fi

+358 (0)19 2239 010

 

Juha-Heikki Tihinen, curator

juha-heikki.tihinen@proartibus.fi

+358 (0)400 688458

 

Åsa Lönnqvist, AiR-ledare/

programkoordinator

asa.lonnqvist@proartibus.fi

+ 358 (0)19 2239 013

 

Erica Wulff, amanuens

erica.wulff@proartibus.fi

+358 (0)19 2239 012

 

Kaj Nylund, konservator

kaj.nylund@proartibus.fi

+358 (0)19 2239 014

 

Markus Åström, curator ( Sinne)

markus.astrom@proartibus.fi

+358 (0)41 4376728

 

Kia Orama, curator för publikarbete

kia.orama@proartibus.fi

+358 (0)40 5298656