Stiftelsen Pro Artibus är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation som förvaltar och förkovrar en konstsamling bestående av verk av finlandssvenska konstnärer. Som sitt verksamhetsmål har Pro Artibus att stödja bildkonsten inom det finlandssvenska området. Stiftelsens egna verksamhetspunkter finns för närvarande i Helsingfors, Ekenäs och Vasa, men genom sin verksamhet når stiftelsen hela det finlandssvenska området.

 

Allmänt

Stiftelsen Pro Artibus grundades på initiativ av Svenska kulturfonden år 1989. Den ursprungliga uppgiften var att förvalta och förkovra kulturfondens konstsamling. Den praktiska verksamheten etablerades i Ekenäs år 1991. Stiftelsens verksamhetsformer är idag många, men fokus ligger på samlingsarbete, utställningsproduktion, publikprogram, residensprogram och satsningar inom offentlig konst. Inom ramen för den breda verksamheten kan stiftelsen fullfölja sitt ändamål att dels stöda bildkonstnärerna i deras arbete dels informera en bred publik om bildkonsten och dess varierade uttryck. Stiftelsen uppbär ingen hyra för sina utställningsutrymmen och strävar till att betala konstnärerna skälig ersättning för utfört arbete. Genom sin praktik vill stiftelsen vara med om att skapa nya förutsättningar och modeller för en etisk utställningsverksamhet och konstproduktion i Finland.

 

Stiftelsens årsberättelse för 2017 (pdf)

Stiftelsens strategi 2018–2025 (pdf)

Styrelsen

Styrelsen väljs av Svenska folkpartiets partistyrelse. Den har två- eller treåriga mandat. Styrelsen för perioden 2017-2019 har följande sammansättning.

  • Astrid Thors, ordförande, vald för 3 år
  • Petra Lindholm, bildkonstnär, vald för 2 år
  • Selma Green, tf museidirektör, vald för 3 år
  • Erica Othman, museipedagog vid Ateneum, vald för 2 år
  • Patrik Nyberg, amanuens vid Kiasma, vald för 3 år
  • Jimmy Pulli, bildkonstnär, vald för 2 år

Personalen

 

Sabina Westerholm, vd

sabina.westerholm@proartibus.fi

tel: +358 (0)50 4002075

 

Carina Blomqvist, administrativ assistent

carina.blomqvist@proartibus.fi

+358 (0)19 2239 010

 

Juha-Heikki Tihinen, curator

juha-heikki.tihinen@proartibus.fi

+358 (0)400 688458

 

Åsa Lönnqvist, producent

asa.lonnqvist@proartibus.fi

+ 358 (0)19 2239 013

 

Erica Wulff, samlingskoordinator

erica.wulff@proartibus.fi

+358 (0)19 2239 012

 

Kaj Nylund, konservator

kaj.nylund@proartibus.fi

+358 (0)19 2239 014

 

Markus Åström, curator ( Sinne)

markus.astrom@proartibus.fi

+358 (0)41 4376728

 

Katja Långvik, tf curator för publikarbete

katja.langvik@proartibus.fi

+358 (0)40-5269369

 

Johanna Kull, konstpedagog

johanna.kull@proartibus.fi

+358 (0)44 9844044

 

Peik Neovius, utställningstekniker

peik.neovius@proartibus.fi

+358 (0)44 2387089

FAKTURERING

E-fakturaadress: 003708818245
Förmedlings ID: 003721291126/MAVENTA.
Bank som operator, förmedlings ID: DABAFIHH.

Pappersfakturor skickas till:
Stiftelsen Pro Artibus 
08818245 
PL 100 
80020 Kollektor Scan 

Fakturor som PDF bilaga till e-post skickas till:
invoice-08818245@kollektor.fi

 

LOGO

Länk till Stiftelsen Pro Artibus logo

Länk till Galleri Elverkets logo

Länk till Sinnes logo