Stiftelsen Pro Artibus är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation som förvaltar och förkovrar en konstsamling bestående av verk av finlandssvenska konstnärer. Som sitt verksamhetsmål har Pro Artibus att stödja bildkonsten inom det finlandssvenska området. Stiftelsens egna verksamhetspunkter finns för närvarande i Helsingfors, Ekenäs och Vasa, men genom sin verksamhet når stiftelsen hela det finlandssvenska området.

 

Allmänt

Stiftelsen Pro Artibus grundades på initiativ av Svenska kulturfonden år 1989. Den ursprungliga uppgiften var att förvalta och förkovra kulturfondens konstsamling. Den praktiska verksamheten etablerades i Ekenäs år 1991. Stiftelsens verksamhetsformer är idag många, men fokus ligger på samlingsarbete, utställningsproduktion, publikprogram, residensprogram och satsningar inom offentlig konst. Inom ramen för den breda verksamheten kan stiftelsen fullfölja sitt ändamål att dels stöda bildkonstnärerna i deras arbete dels informera en bred publik om bildkonsten och dess varierade uttryck. Stiftelsen uppbär ingen hyra för sina utställningsutrymmen och strävar till att betala konstnärerna skälig ersättning för utfört arbete. Genom sin praktik vill stiftelsen vara med om att skapa nya förutsättningar och modeller för en etisk utställningsverksamhet och konstproduktion i Finland.

 

Stiftelsens årsberättelse för 2019 (pdf)

Stiftelsens strategi 2018–2025 (pdf)

Styrelsen

Styrelsen väljs av Svenska folkpartiets partistyrelse. Den har treåriga mandat. Styrelsens sammansättning 2020:

  • Astrid Thors, ordförande, vicehäradshövding
  • Geir Byrkjeland, bildkonstnär, publikarbetare vid Havets Hus
  • Riitta Heinämaa, fil.mag.
  • Patrik Nyberg, amanuens vid Kiasma
  • Pia Sirén, bildkonstnär
  • Jenny Valli, museichef vid Tavastehus konstmuseum

Personalen

 

Nina Toppila, vd

nina.toppila(at)proartibus.fi

tel: +358 (0)40 581 5087

 

Carina Blomqvist, administrativ assistent

carina.blomqvist(at)proartibus.fi

+358 (0)19 223 9010

 

Juha-Heikki Tihinen, curator

juha-heikki.tihinen(at)proartibus.fi

+358 (0)400 688 458

 

Åsa Lönnqvist, producent

asa.lonnqvist(at)proartibus.fi

+358 (0)19 223 9013

 

Erica Wulff, samlingsamanuens

erica.wulff(at)proartibus.fi

+358 (0)19 223 9012

 

Eveliina Tuulonen, kommunikatör och galleriansvarig

eveliina.tuulonen(at)proartibus.fi

+358 (0)40 755 8773

 

Kaj Nylund, konservator

kaj.nylund(at)proartibus.fi

+358 (0)19 223 9014

 

Markus Åström, curator

markus.astrom(at)proartibus.fi

+358 (0)41 437 6728

 

Kia Orama, curator för publikarbete

kia.orama(at)proartibus.fi

+358 (0)40 529 8656

 

Johanna Halme, konstpedagog (Vasa)

johanna.kull(at)proartibus.fi

+358 (0)44 984 4044

 

Peik Neovius, utställningstekniker

peik.neovius(at)proartibus.fi

+358 (0)44 238 7089

 

FAKTURERING

E-fakturaadress: 003708818245
Förmedlings ID: 003721291126/MAVENTA.
Bank som operator, förmedlings ID: DABAFIHH.

Pappersfakturor skickas till:
Stiftelsen Pro Artibus 
08818245 
PL 100 
80020 Kollektor Scan 

Fakturor som PDF bilaga till e-post skickas till:
invoice-08818245@kollektor.fi

 

LOGO

Länk till Stiftelsen Pro Artibus logo

Länk till Galleri Elverkets logo

Länk till Sinnes logo