konservering

Stiftelsen Pro Artibus har en konservator, som har hand om den egna samlingen. Samlingen består idag av över 1300 konstverk och den växer kontinuerligt. Till konservatorns uppgifter hör bl.a. att granska konstverk före och efter utställningar, förebyggande konservering samt dokumentation av verken. Konservatorn förbereder även samlingens konstverk inför långtidsdeponeringar.

 

Vad är konservering?

 

Konservering betryder bevaring. Konservering innebär alltså en strävan efter att bevara konstverkets skick och därmed förhindra dess förfall. Vid en restaurering vill man däremot återskapa konstverkets ursprungliga utseende.

Broschyr kvinnan

Varför konservera?

 

Man konserverar ett verk då dess existens eller skick är hotat. Orsaken till detta kan t.ex. vara att målningens färgskikt håller på att lossna, t.ex. till följd av felaktig hantering eller brister i grunderingen. Då detaljer i ett konstverk blivit svåra att urskilja, p.g.a. att målningens fernissalager med åren blivit mörkare eller gulnat, är det också skäl att konservera verket.

 

Intresserad av att veta mera?

 

Man kan kontakta konservatorn i frågor gällande konservering av stiftelsens egen samling. Enligt överenskommelse är det också möjligt att få en guidad tur i konserveringsutrymmena. För tillfället kan Pro Artibus tyvärr inte erbjuda konserveringstjänster åt utomstående. Pro Artibus bistår inte heller med värdering av konst.

 

Konservator Kaj Nylund
+358 (0)19 223 9014
kaj.nylund(at)proartibus.fi