Hanne Ivars Train of thought presenterar ett meditativt tankeflöde, att följa med ett flöde av tankar från någons eget medvetande. Den är byggd kring flera sekvenser, alternativa händelseförlopp och kring det knepiga att vara en medmänniska.

 

Stödfrågor för diskussion:

Vad säger de olika karaktärernas kroppsspråk?

Vad har de gemensamt/vad skiljer dem åt?

På vilka sätt skapas deras sociala relationer till varandra?

Finns det någon skurk i berättelsen, varför/varför inte?

Vem har makten, hur kan man mista eller återta makten?

Vad kan du berätta om vänskap och empati utgående från filmen?

Vad berättar filmen om att vara en medmänniska?

I videon finns flera sekvenser, alternativa händelseförlopp.

Hittar du dem och hur skapas skillnaderna? Hur byggs tidsuppfattningen upp i animationen?

Hur kommer de olika synvinklarna fram i animationen visuellt?

 

Individuppgift:

1)

Analysera filmen i form av en uppsats utgående från ovanstående frågeställningar.

2)

Välj en karaktär i filmen och beskriv din upplevelse av berättelsen ur den karaktärens synvinkel.

 

Gruppuppgift:

Gör en stop-motion dockanimation med temat vänskap, empati och makt. Fundera om ni kan bygga upp en non-linjär tidsuppfattning i er animation. Lek med den traditionella filmestetiken, vad som räknas som ‘’fel’’, experimentera med bildbeskärning, bildvinklar och bildernas ordningsföljd.

Tips! Skissa upp en kort storyboard innan ni sätter igång med animeringen, det underlättar er process och ni får en bättre uppfattning hur ni kan planera bilden.