Stiftelsen Pro Artibus konstlägerdagar:

Topp till tå

4.–18.6.

Skapa konst på lekfulla och överraskande sätt med kroppen som verktyg. 

Stiftelsen Pro Artibus firar sitt 30-årsjubileum med att ta sitt sommarläger på turné. I stället för en veckas sommarläger ordnas enskilda konstlägerdagar med kroppen som verktyg i och inspiration för skapandet på olika håll i Svenskfinland. 

Konstlägerdagarna ordnas för barn i åldern 7-12 år och de är kostnadsfria för deltagarna. Vi arbetar såväl med grov- som finmotorik, med akrobatik- och rörelseövningar och fingerfärdighet med mjuka och hårda material. Under dagen bjuds på lunch och mellanmål. 

Lägerdagarna ordnas med understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

 

TIDER OCH PLATSER:

 

VANDA:

4.6 kl. 9–16 i samarbete med Barnens kulturhus Totem

 

LOVISA: 

5.6 kl. 9–16 på Almska gården

 

KIMITO:

11.6 kl. 9–16 i samarbete med Sagalund

 

VASA:

18.6 kl. 9–16 i samband med Folkhälsans sommarläger

 

TAMMERFORS:

19.6 kl. 9–16 i samarbete med Svenska samskolan

 

Mera information följer under våren.

 

 

Anmälningar tas emot från och med måndagen 11.3 kl. 9:

proartibus@proartibus.fi

+358 (0)19 2239 010

  • kom ihåg att meddela vilken lägerdag (ort och tidpunkt) anmälningen gäller
    (OBS i Vasa anmälan endast via Folkhälsan)

 

 

INNEHÅLL: 

Alla delmoment siktar på att utvidga lägerdeltagarnas syn på den egna kroppens möjligheter och att på lekfulla, nya, överraskande och experimentella sätt utmana dem att använda den egna kroppen i konstskapandet.  Målsättningen är att barnen blir bekanta med samtidskonstens varierande uttryckssätt och får förståelse för den genom det egna skapandet. Vi arbetar också för att förstärka barnens självkänsla och skapande förmåga. Lägren har en undersökande syn på konst.

Vi arbetar utomhus i naturen i mån av möjlighet och jobbar på barnens villkor. 

 

LÄGERLEDARE: 

Som lägerledare fungerar dockteaterkonstnär Pauliina Vesslin och bildkonstpedagog Vera Anttila. 

Pauliina Vesslin utexaminerades till dramainstruktör från Åbo yrkehögskolas dockteaterlinje. Pauliina arbetar mångsidigt med dockteater inom Salo- och Raseborgområdet. Hon bygger dockor, regisserar, uppträder och skapar kostymer och scenografi för barn och unga. Hon har jobbat med konstverkstäder för barn och med projekt inom samhällskonst. Pauliina är en mångsidig konstnär som arbetar helst med att kombinera ljud, rörelse och det visuella.

Vera Anttila studerar bildkonstpedagogik på magisternivå vid Aalto-universitetet och har också en kandidatexamen i specialpedagogik vid Åbo Akademi. Hon har en mångsidig erfarenhet av verkstäder inom konst, film och pedagogik i huvudstadsregionen. Hennes specialintressen hittas inom film, mediekonst och miljöfrågor.

 

 

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008