Symposium:

Pennan som tankens redskap

21.9.

I samband med Eric Adlercreutz separatutställning Arkitektens penna möter pappret ordnas fredagen den 21.09 kl.13.30 ett symposium i Sigurd Snåresalen, Ekenäsgården, Raseborgsvägen 6–8, under rubriken 

Pennan som tankens redskap

 

I panelen deltar

arkitekt Eric Adlercreutz, 

teknologie doktor, arkitekt Juhana Heikonen, 

konstpedagog, bildkonstlärare Lasse Lampenius, 

professor emeritus, arkitekt Juhani Pallasmaa och 

professor, arkitekt Jenni Reuter. 

 

Symposiet inleds med presentationer av Pallasmaa och Heikonen. Pallasmaa talar om tecknandet och tänkandet och Heikonen om skissen som arkitektens verktyg. 

Moderator curator för publikarbete Katja Långvik.

Märk väl att lokalen och adressen för symposiet har ändrat till Sigurd Snåresalen, Ekenäsgården, Raseborgsvägen 6–8, Ekenäs.

 

Anmälningar (platsantalet är begränsat)

till proartibus@proartibus.fi eller 358 (0)19 2239 010

 

Program:

Buss avgår från Helsingfors (Kiasma) kl 9.30.

Före symposiet hinner man besöka utställningen och äta lunch (på egen bekostnad). Efter symposiet samtal och servering i Villa Schildts trädgård, Östra Strandgatan 7. 

Möjlighet att besöka Villa Skeppet (grannbyggnaden, Christine och Göran Schildts hem, ritad av Alvar Aalto).

Avfärd till Helsingfors kl. 16.30, uppskattad ankomsttid klockan 18.

 

 

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008