Mirage

17.4.–2.10.

 

Juan Betancurth (COL/US) & Daniel Neumann (D/US)
Tanja Koponen

Sinne —-> Viherpaja

17.4.- 2.10.

Med utställningen Mirage tar Sinne ett steg ut ur det egna fysiska rummet och besöker växthuset Viherpaja i Vanda. Utställningen består av två platsspecifika installationer som under utställningens gång byter skepnad.

Mirage frångår galleriutställningarnas mönster, där tempo och presentation är anpassat till marknad och nyhetsvärde. Mirage följer konsten under en längre period och låter den fortsättningsvis leva fritt i kontakt med konstnären och miljön som den omges av. Istället för att presentera konsten som en slutprodukt fortsätter konstnärerna i Mirage att justera och arbeta med sina verk under utställningens gång. Jämfört med en galleritypisk statisk white cube miljö utsätter växthuset konsten för ständiga växlingar och förändringar. Element vi inte direkt kan påverka stiger in i bilden och blir närvarande. Ljuset, ljuden, temperaturer och kretsloppet är faktorer som kommer att spela en viktig roll och lämna ett avtryck i installationerna och även färga själva konstupplevelsen.

Till Mirage har Daniel Neumann och Juan Betancurth arbetat fram verket In A Myth of the Actual. I likhet med deras tidigare samarbeten handlar det också här om att involvera element, strukturer och atmosfärer ur den redan existerande miljön. De bryter först isär och analyserar det rådande tillståndet, platsen och beståndsdelarna för att av dessa delar sedan låta bygga ihop en ny struktur som följer nya regler. Ett viktigt element i deras installationer är ljud och till In A Myth of the Actual har de genom att installera moduler som vibrerar och resonerar med besökaren, gjort ljudet till ett taktilt material. För första gången kommer konstnärerna att monitorera och använda sitt verk online. Neumann kommer under utställningens gång att logga in och använda ljudinstallationen och rummet som ett instrument i sina live framträdanden på andra platser i världen.

Tanja Koponen har i sitt verk, I made this for you, än en gång lyckats skapa ett verk som bryter den konventionella bilden av konst. Tanja Koponens verk är mycket intuitivt och spontant. Hon har låtit installera ett litet växthus i naturen invid Viherpaja. Hennes växthus får man tillgång till genom att hitta ut genom rätt dörr i Viherpaja komplexet. Växthuset är mer eller mindre som ett fel i bilden, en glitch som inte borde vara där men som man inte heller kan bortse från. Tanja är intresserad av växter och människans förhållande till dem. Verket behandlar vårt behov av att kontrollera naturen och tvinga in den i vårt system som bygger på efterfrågan och tillgänglighet. I verket flyttar hon den modellen ovanpå den vilt växande naturen och försöker i omvänd ordning fylla naturens behov genom att sköta om växterna i huset under hela utställningens gång.

Utställningens titeln Mirage är engelska för hägring. Ett optiskt fenomen där ljuset reflekteras och böjs genom olikt tempererade lager i luften. I hägringen kan man ibland se vad som finns bakom horisonten eller så kan det uppstå spegelbilder där landskapet hänger upp och ner i luften. Även utställningen Mirage har sin utgångspunkt i den här typen av förvrängning. Gränsen mellan konstverken och deras omgivning suddas ut och övergången blir opålitlig. Var börjar och slutar konsten och vad händer bakom det man egentligen ser och upplever?

Utställningen är en samproduktion med Finlands kulturinstitut i NYC och en del av MOBIUS programmet.

Adress:
Viherpaja
Mejramvägen 1
01510 Vanda
öppet:
må-fre kl 8-19 (Maj månad: kl 8-20)
lö-sö kl 9-17
viherpaja.fi

m0bius.net

danielneumann.org

juanbetancurth.com

tanjakoponen.com

 

Markus Åström
Curator

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008