Sommarläger:

FRÅN TOPP TILL TÅ

4.–15.6.

 

Hur kan man skapa olika former av konst utgående från kroppsrörelse? Låter det lockande med dagar fyllda av skulptur, teckning, animation och akrobatik?

 

Välkommen på Stiftelsen Pro Artibus sommarläger FRÅN TOPP TILL TÅ 

för 7–12 -åringar på Antkärrgården invid Strandparken i Karis.

 

TID:

Läger I: 4–8.6

Läger II: 11–15.6

måndag–fredag kl. 9–15

 

ANMÄLNINGAR:

Vi har förlängt anmälningstiden och det finns ännu platser till båda läger.  Anmälningar och förfrågningar riktas till katja.langvik@proartibus.fi, 040-5269369.

 

PLATS:

Sommarlägren ordnas år 2018 vid Antkärrgården i hörnet av Bulevarden och Parkgatan i Karis, Raseborg (karta). Det röda stockhuset är ursprungligen byggt vid Pojovikens strand år 1799 men flyttades av Karis hembygdsförening till Strandparken i Karis på 1990-talet.

Då vädret tillåter det skapar vi utomhus, men möjlighet till vistelse inomhus finns också.

 

DELTAGARAVGIFT:

Deltagaravgiften är 60 €/läger. Barnen serveras mellanmål samt ett varmt mål mat om dagen. För en liten extra kostnad ordnas det barnpassning efter den ledda verksamheten fram till kl. 17.

 

Årets sommarläger tar fasta på den skapande kraften i hela kroppen. Deltagarna uppmuntras att experimentera med konstskapande på lekfulla, nya och överraskande sätt. Under lägret jobbar vi gränsöverskridande med performans och animation. Som delar i processen bekantar vi oss med skulptur, kroki (teckning), avtryck och kroppsspråk. Akrobatik- och rörelseövningar görs som en del av konstskapandet. Som en del av lägerprogrammet besöker vi också sommarutställningen Naken på Galleri Elverket i Ekenäs.

Som lägerledare sommaren 2018 fungerar bildkonstpedagog Vera Anttila och dockteaterkonstnär Pauliina Vesslin.

Vera Anttila studerar bildkonstpedagogik på magisternivå vid Aalto-universitetet och har också en kandidatexamen i specialpedagogik vid Åbo Akademi. Hon har en mångsidig erfarenhet av verkstäder inom konst, film och pedagogik i huvudstadsregionen, som exempel ‘’Utopisterna’’ vid Annegården våren 2018. Hennes specialintressen hittas inom film, mediekonst och miljöfrågor. Just nu jobbar hon som pedagog och visuell designer inom projektet VR Stranded, ett virtual reality spel om klimatförändringen och framtiden.

Pauliina Vesslin utexaminerades till dramainstruktör från Åbo yrkehögskolas dockteaterlinje. Pauliina arbetar mångsidigt med dockteater inom Salo- och Raseborgområdet. Hon bygger dockor, regisserar, uppträder och skapar kostymer och scenografi för barn och unga. Hon har jobbat med konstverkstäder för barn och med projekt inom samhällskonst. Hon har också fungerat som skådespelare och producent för Teatteri SudenEnne ry:s och Nurinpäin Kollektiivi:s (arbetsgrupp) turnerande föreställningar. Pauliina är en mångsidig konstnär, och för henne är arbetet med barn en stor inspirationskälla. Hon arbetar helst med att kombinera ljud, rörelse och det visuella.

Medverkande på sommarlägren är också konstnären Anna Ulff och stiftelsens curator för publikarbete Katja Långvik.

Stiftelsen Pro Artibus sommarläger har ordnats sedan 2012. Lägren har en undersökande syn på konst. Målsättningen är att barnen blir bekanta med samtidskonstens varierande uttryckssätt och får förståelse för den genom det egna skapandet. Vi jobbar på barnens villkor.

Lägret förverkligas med bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008