Aine konstmuseum i Torneå:

BERÖRING

12.10.–18.11.

Ville Andersson, 2018, Unnamable V (detalj av), Akryl på duk, 30 x 20 cm.

 

Grupputställning med Ville Andersson, Eeva-Riitta Eerola, Ilari Hautamäki och Heidi Lampenius.

Beröring söker och undersöker målningens meningsfulla och fruktbara särdrag, dess egenheter och självständighet. Det handlar om nyanser och betoningar i den måleriska handlingens inre logik. De måleriska handlingarna artikulerar och aktualiserar olika svar på hur och varför man målar och hur målningar upplevs. 

Ordet beröring är utställningsprojektets kärna och utgångspunkt. Beröring förknippas med och utmanar rättframt allt som utlovas, men närmar sig samtidigt allt det som är onåbart. Uppfattningen av Beröring och den upplevelsebaserade målningen har att göra med det onåbaras etik. Avsikten är att ställa frågor om hur vi ständigt rör oss i världen, söker och förlorar balansen. 

Inom ramen för utställningsprojektet närmar vi oss strategier för hur man närmar sig och är nära. Vi talar om en ytterst individuell känsla och de olika djup och nivåer som finns inom upplevelsen. Dessa kan trots allt förstås och delas av alla. Målningen är närvarande – här och nu i ett poröst och ömsesidigt betraktande. 

Målsättningen är att göra en intensiv men ändå skarp grupputställning, som utformas utgående från den enskilda målningen, och inte från sitt utbud. Mängden verk är förhållandevis liten, men istället görs de enkom för den här utställningen. Beröring är en vandringsutställning vars karaktär bekräftas om och om igen, för i varje nytt utställningsutrymme visas nya verk och en helhet med annorlunda betoning. Utställningsturnén inleds i Torneå, fortsätter till Seinäjoki konsthall i februari och avslutas i april 2019 i Helsingforsgalleriet Sinne. Utställningsserien produceras av Stiftelsen Pro Artibus och curateras av Mika Hannula och Juha-Heikki Tihinen.

 

Aine konstmuseum, Torneå: 12.10-18.11.2018

Seinäjoki konsthall: 23.2-30.4.2019

Galleri Sinne, Helsingfors: 11.4-19.5.2019

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008