SNÄCKSUND

Villan och Torpet – en plats för konstnärligt skapande.

Villan, i Ekenäs, Raseborg, är ett treårigt residensprogram som riktar sig till två finlandssvenska konstnärer eller curatorer i taget. Under den treåriga perioden arbetar konstnärerna i nära samarbete med Stiftelsen Pro Artibus i form av projekt som relaterar till Stiftelsens utställnings-, samlings- eller publiceringsverksamhet. I residenset ingår boende och en summa pengar. I Villan finns två bostäder och i en separat ateljébyggnad finns två arbetsrum.

Fastigheten genomgick en omfattande renovering 2016. I januari 2017 flyttade bildkonstnärerna Heidi Lampenius och Ida Koitila in för programperioden 2017-2019.

Ida Koitila (född 1983 i Borås, Sverige) bor och arbetar i Berlin sedan 2011. Hon arbetar med installation och skulptur och använder ofta gamla föremål i sina arbeten. Idéer och material till sina verk hittar hon ofta på lopptorg eller när hon är ute och rör på sig. Hon utexaminerades från Bildkonstakademin 2011 och har sedan dess aktivt deltagit i grupputställningar i Finland, Sverige och Tyskland.

www.idakoitila.com

Heidi Lampenius (f. 1977) målar storskaliga abstrakta målningar i akryl och bläck med utgångspunkt i naturen, minnet och seendet. Hon bearbetar ytan genom varierande tekniker och varje detalj får en särskild betydelse. Lampenius utexaminerades år 2011 från Bildkonstakademin i Helsingfors. Hennes arbeten har tidigare visats i grupputställningar i Finland, Sverige, Singapore, Island, Taiwan och
Italien.

www.heidilampenius.com

 

Torpet fungerar som en plats för kortvariga konstnärliga eller konstrelaterade forskningsperioder. Det nordiskt inriktade programmet byggs upp av inbjudna projekt och projekt som antas via ett öppet ansökningsförfarande. Konstnärer, curatorer, konstkritiker och pedagoger kan söka om projektvistelse.

Open call för projektförslag med start 2020 pågår till den 12 maj 2019.

För mera information kontakta:

vd Nina Toppila,  nina.toppila@proartibus.fi eller

producent Åsa Lönnqvist, asa.lonnqvist@proartibus.fi

 

Ateljéhuset

Klicka på bilderna för att se interiörer från de olika byggnaderna