Stiftelsen Pro Artibus och Svenska kulturfonden lediganslår två treåriga
RESIDENSSTIPENDIER FÖR KONSTNÄRER OCH CURATORER

Villa Snäcksund i Ekenäs inrymmer två bostäder, 95m2 och 133m2, och en modern ateljébyggnad med två ateljéer. Stipendierna omfattar boende och ateljéutrymme samt ett årsbelopp på 11.440€ respektive 14.560€.

Förutom att stipendiaterna utövar sin verksamhet ser vi gärna ett nära samarbete mellan konstnärerna och Pro Artibus, t.ex genom publiktillvända projekt inom ramen för stiftelsens egen verksamhet.

Yrkesverksamma bildkonstnärer och curatorer kan ansöka om Snäcksundstipendium för perioden 2020–2022. Inflyttning sker fr.o.m. januari 2020.

Till den fritt formulerade ansökan skall fogas cv och bildmaterial, samt en arbetsplan för stipendietiden. Ansökan märkt “Snäcksundstipendium” skickas till: Stiftelsen Pro Artibus, Gustav Wasas gata 11, 10600 Ekenäs senast den 17.3.2019. Ansökningar per e-post beaktas inte.

På frågor svarar vd Nina Toppila: nina.toppila@proartibus.fi / 040-581 5087
och producent Åsa Lönnqvist: asa.lonnqvist@proartibus.fi / 040-594 0394

Läs mera om Snäcksund här.

Den moderna ateljébyggnaden, ritad av Eric Adlercreutz, inrymmer bl.a. två ateljéer.