KONSTPEDAGOGISK SATSNING I VASA

 

Stiftelsen Pro Artibus etablerar med stöd av Svenska kulturfonden en satsning på konstpedagogiskt utvecklingsarbete i Vasa. Verksamheten drivs i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Målet är att skapa modeller för hur samtidskonst och -konstnärer kan integreras i undervisningen i den grundläggande utbildningen. Den nya läroplanen för grundskolan utgår ifrån att man arbetar ämnesöverskridande och lägger extra tyngd vid konstämnena. Ansvaret för detta arbete ligger på skolor och lärare och bygger på deras kunskap och erfarenhet. Av den anledningen finns det ett behov av att skapa ett lättillgängligt material som kan användas brett och kostnadsfritt.

Verksamheten inleds hösten 2018 med anställningen av konstpedagog Johanna Kull. Hon kommer att utgående från Stiftelsen Pro Artibus verksamhet och strategiska målsättningar och i samarbete med ÅA:s lärarutbildning att arbeta med digitalt konstpedagogiskt arbete. Därtill kommer Pro Artibus under våren 2019 att utlysa ett konstnärsresidens. Residenskonstnären ska inleda sitt arbete vid Åbo Akademi i Vasa hösten 2019. Samma höst kommer också seminariet Bildstorm 7 riktat till finlandssvenska bildkonstlärare att arrangeras i Vasa.

Både Stiftelsen Pro Artibus vd Sabina Westerholm och Ria Heilä-Ylikallio, professor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, är glada över att denna nya samarbetsform har etablerats och att man på detta sätt har möjlighet att förena sina kunskapsområden och skapa någonting banbrytande tillsammans.

För mera information kontakta vd Sabina Westerholm, sabina.westerholm@proartibus.fi, 050-4002075 eller Ria Heilä-Ylikallio, rheila@abo.fi, +358 6 324 7374.

Bild: Johanna Kull, foto: Karolina Isaksson / Bildbolaget Du&Vi

STIFTELSENS VD BLIR DIREKTÖR PÅ ISLAND

Stiftelsen Pro Artibus vd blir ny direktör för Nordens hus i Reykjavik. Läs nyheten här.

Astrid Thors, styrelseordförande för Pro Artibus:
”Vi inom stiftelsen gratulerar Sabina Westerholm varmt till det nya, fina jobbet. Vi tackar henne innerligt för hennes visionära och effektiva arbete för vår stiftelse och för samtidskonsten i Finland och för gott samarbete.
Vi kommer att sakna henne mycket”.

Bild: Sabina Westerholm