Aineen taidemuseo, Tornio:

KOSKETUS

12.10.–18.11.

Ville Andersson, 2018, Unnamable V (yksityiskohta), Akryyli kankaalle, 30 x 20 cm.

 

Kosketus – maalauksen kokemuksellisuus hakee ja purkaa auki maalauksen mielekkäitä ja hedelmällisiä ominaispiirteitä, sen omakohtaisuuksia ja omaehtoi- suuksia. Kyse on maalauksellisen teon sisäisen logiikan nyansseista ja painotuk- sista; käytännön tekojen kautta artikuloituvista ja aktualisoituvista versioista miten ja miksi maalausta tehdään ja miten sitä koetaan.

Hankeen lähtökohta ja ydin on sanassa kosketus – linkittyen avoimen haastavasti kaikkeen siihen mitä se lupaa ja lähestyen kaikkea sitä mitä se ei koskaan voi saavuttaa. Kosketuksen ja maalauksen kokemuksellisuuden hahmottaminen on vahvasti kiinni tavoittamattoman etiikassa, siinä miten olemme maailmassa alati liikkeessä, tasapainoa hakien ja sitä alati hukaten. Kyse on lähestymisen ja lähellä olemisen strategioista, siitä erinomaisen yksilöllisestä tunteesta ja kokemukselli- suuden eri syvyyksistä ja asteista, jotka kuitenkin ovat samanaikaisesti yleisesti ymmärrettävissä ja jaettavissa.

Tavoitteena on tehdä intensiivinen, mutta tarkka maalauksen ryhmänäyttely, joka ei lähde ja muodostu määrän vaan sen yksittäisen, singulaarin kautta ja myötä. Teoksia oli suhteessa vähän, ja ne tehtäisiin kaikki tätä projektia varten, Näyttelyä hahmotetaan kiertävänä.

Aineen taidemuseo, Tornio: 12.10.-18.11.2018.

Seinäjoen taidehalli: 23.2.-30.4.2019.

Galleria Sinne, Helsinki: 11.4.-19.5.2019.

 

Tekijät: Ville Andersson, Eeva-Riitta Eerola, Ilari Hautamäki ja Heidi Lampenius.

Kuraattorit: Mika Hannula ja Juha-Heikki Tihinen.

Mennyt ohjelma

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014